Program

PROGRAM

Day 1
22 Nov 2018

Otvaranje konferencije

Jelena Šarenac Gavrilović

Uloga komunikacija u predstavljanju inovativnih projekata

Ivana Todorović
Marijana Jović
Marina Petrović
Zoja Kukić
Milica Marković – moderator

Teodora Migdalovici

Teodora Migdalovici

Umetnost komunikacije regiona – festivali

Bojana Kozomora
Mirjana Vladisavljević
Tomislav Ricov

Etika u komunikacijama

Vedran Ivanković
Biljana Stepanović
Zoran Stanojević
Vladimir Radomirović
Jovana Gligorijević – moderator
Petar Stanojlović