Zoran Santovac

v.d. Kreativni direktor agencije Headmade

Zoran Santovac

v.d. Kreativni direktor agencije Headmade

Biography

Više od četvrt veka u kreativnoj industriji. Po vlasničkom pravu samopostavljeni vršilac dužnosti šefa kreativne kuhinje novosadske agencije Headmade, na neodređeno vreme. Neafirmisani bubnjar i usamljeni bajker. Diplomirao psihologiju, specijalizirao politički marketing. Dosledan u odluci da se ne bavi ni psihopatologijom ni politikom, niti njihovim uzročno – posledičnim vezama. Ali kako se od nečega mora živeti, bavi se tržišnim komunikacijama i zastupa interese klijenata u sektoru bankarstva, trgovine, farmacije, informacionih tehnologija, umetnosti i kulture.

All session by Zoran Santovac